Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie  diecezja toruńska

Z Ewangelii według świętego Mateusza rozdział 16 wersety 15 - 18:

I rzekł do nich (Jezus): «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».


Pierwsze spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego w Grodzicznie (18.06.2016).

Pod szczególną opiekę wzięliśmy o. Marka Ochlaka OMI i jego misję na Madagaskarze.Parafia pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie, diecezja toruńska