Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie  diecezja toruńska

PROBOSZCZOWIE PARAFII GRODZICZNO OD 1597 ROKU


1. ks. Piotr Najgucki (1597-1619)
2. ks. Piotr Kluga (1620-1636)
3. ks. Wojciech Olszewski (1643-1645)
4. ks. Tomasz Miecznikowski (1647-1661)
5. ks. Stanisław Zabłocki (1661-1663)
6. ks. Walenty Głowacki (1669-1670)                                                                                
7. ks. Marcin Hankiewicz (1671-1700)
8. ks. Adam Dreszler (1700-1711)
9. ks. Franciszek Klecki (1711-1717)
10. ks. Józef de Gaude (1727-1735)
11. ks. Stanisław Rosochacki (1735-1744)
12. ks. Jan Mrozowicz (1744-1769)
13. ks. Roch Nelkowski (1769-1776)
14. ks. Franciszek Kręcki (1776-1779)
15. ks. Jakub Praczkowski (1779-1780)
16. ks. Marcin Dumalski (1781-1783)
17. ks. Piotr Tyblewski (1784-1796)
18. ks. Maciej Witkowski (1797-1801)
19. ks. Tomasz Groszewski (1801-1811)
20. ks. Franciszek Kulisiński (1811-1828)
21. ks. Jan Truszczyński (1829-1848)
Urodził się 27 czerwca 1798 r. w Zwiniarzu w rodzinie szlacheckiej – Grzymała-Truszczyński. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1821 r. w Chełmży. Był wikariuszem w Radzynie, administratorem w Prątnicy (1825). Od 1 stycznia 1829 roku był proboszczem parafii w Grodzicznie. Zmarł 3 lutego 1848 r. w Grodzicznie.

22. ks. Jan Lugart (1848-1850)
Urodził się w 1819 r. w Miłkowie, (powiat Kłodzko). Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1845 r. w Pelplinie. Był wikariuszem w Grudziądzu. Zarządzał parafią w Grodzicznie w latach 1848-1850, następnie był wikariuszem w Sianowie (1850-1853), proboszczem w Jastarni (1853-1862). W latach 1862-1886 był proboszczem w Kartuzach. Zmarł 16 sierpnia 1886 r. w Kartuzach.

23. ks. Józef Mania (1850-1892)
Urodził się w 1819 r. W 1844 r. zdał maturę w gimnazjum chojnickim, gdzie prawdopodobnie należał w latach 1840-1844 do organizacji filomackiej. W 1848 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Pelplinie. Był wikariuszem w Grudziądzu. W latach 1850-1892 był proboszczem w Grodzicznie. W 1855 r. założył Bractwo Trzeźwości, które wywarło znaczący wpływ na parafian. W 1892 r. przeszedł na emeryturę, zamieszkał w szpitalu Sióstr Szarytek w Lubawie. Zmarł 16 stycznia 1896 r. w Lubawie.

24. ks. Józef Ruchniewicz (1892-1918)
Urodził się 9 sierpnia 1862 r. w Kościerzynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 lipca 1887 r. w Monachium. W latach 1877-1891 był wikariuszem w Lubawie, a następnie w Brodnicy. Z dniem 13 stycznia 1892 r. został proboszczem w Grodzicznie. W tym samym roku założył tutaj Bractwo Serca Jezusowego. Ksiądz Ruchniewicz działał na rzecz polskości. Dążył m. in. do rozwijania języka polskiego. Należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz do „Straży”. Za poparcie strajku szkolnego został skazany na miesięczną karę więzienia, którą odbył w Elblągu. Ks. Ruchniewicz był członkiem Spółki „Dom Katolicki” w Brodnicy oraz bibliotekarzem i prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat lubawski. Majątek swój przeznaczył na cele społeczne. Zmarł 10 marca 1918 r. w Grodzicznie. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym.

25. ks. radca Jan Jankowski (1918-1961)

Urodził się 23 czerwca 1873 r. W latach 1881-1891 uczęszczał do gimnazjum w Pelplinie i gimnazjum chojnickiego. Był wówczas stypendystą Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Prus Zachodnich. W latach 1892-1895 należał do tajnej organizacji filomackiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 kwietnia 1899 r. w Pelplinie. W 1900 r. kształcił się w Ratyzbonie z zakresu muzyki kościelnej. Jako wikariusz pracował w Strzepczu, Toruniu, Lisewie, Rumianie i Koronowie. Z dniem 2 września 1918 r. został proboszczem w Grodzicznie. W tym samym roku rozpoczął prowadzenie miejscowego chóru kościelnego. Był wizytatorem organistów i patronował organizacjom kościelnym. W 1947 r. został mianowany radcą duchowym. W 1962 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 25 stycznia 1965 r. w Grodzicznie. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Grodzicznie.

 26. ks. Paweł Ossowski (1961-1987)

Urodził się 1 maja 1919 r. w Brzeźnie k. Śliwic. W 1947 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 grudnia 1951 r. z rąk biskupa chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego w Pelplinie. Jako wikariusz pracował w Grodzicznie (1 I 1952-1 X 1952), Lubawie (1 X 1952-1 I 1953). Z dniem 1 stycznia 1953 ponownie został mianowany wikariuszem parafii Grodziczno. W latach 1955-1961 był administratorem parafii św. Wawrzyńca w Kiełpinach. Proboszcz parafii Grodziczno (1.07.1961-15.12.1987). Wicedziekan dekanatu lubawskiego (1969-1987). Po przejściu na emeryturę pozostał rezydentem w parafii. Zmarł 7 czerwca 1998 r. w Grodzicznie. Został pochowany 9 czerwca na cmentarzu przykościelnym w Grodzicznie.

27. ks. kan. Henryk Piotrowski (1987-2011)

Urodził się 11 grudnia 1937 roku we wsi Mlewo w powiecie wąbrzeskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1961 roku w Pelplinie z rąk biskupa chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Wszystkich Świętych w Brusach (1962-1963), św. Wojciecha w Działdowie (1963-1966), św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim (1966-1972), św. Michała Archanioła w Starzynie (1972-1975) oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie (21.06.1975-1.10.1975). Wikariusz-ekonom w parafii Chrystusa Króla w Zapceniu (1.10.1975-24.02.1976). Proboszcz parafii Chrystusa Króla w Zapceniu (24.02.1976-15.12.1987). Z dniem 15 grudnia 1987 r. mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie. Współorganizator I Parafialnego Kongresu Rodzin w Grodzicznie 16-23 X 1994. Kierownik Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w Grodzicznie (1999-2003). Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej (9 XI 1999). Duszpasterz rolników w dekanacie rybnieńskim (30 IX 2002- 22 VI 2011). Jego pasją było malarstwo. W latach 1968-1971 brał udział w zajęciach Ogniska Kultury Plastycznej w Gdyni. Po uzyskaniu dyplomu doskonalił swój warsztat malarski i brał udział w szkoleniach i plenerach Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku. Wystawiał swe prace w Krokowej, Nadolu, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Gdyni. Dwa obrazy są na Zamku Bierzgłowskim. Prace w technice sgraffitto są w parafiach: w Zapceniu, Grudziądzu-Tarpnie, Kolbudach, Grodzicznie, Kosobudach. Zmarł 22 czerwca 2011 roku w Iławie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 czerwca 2011 r. Przewodniczył im Biskup Toruński Andrzej Wojciech Suski. Ksiądz Piotrowski został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Grodzicznie.

28. ks. kan. Henryk Stanisław Rychert (od 1 lipca 2011)

Urodził się 14 lipca 1952 r. w Kartuzach. W 1971 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 lutego 1977 r. z rąk biskupa chełmińskiego Bernarda Czaplińskiego w Pelplinie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim (1977-1982), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni (1982-1986) oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy (1986-1987). W latach 1987-2011 był proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Kiełpinach. Z dniem 1 lipca 2011 r. mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie. Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej (2002-2012). Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Nowomiejskiej (31.05.2012). Wicedziekan dekanatu rybnieńskiego. Kapelan Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Grodziczno. 

 

 

 

 

 Parafia pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie, diecezja toruńska